ຊົມເຊີຍວັນສ້າງຕັ້ງຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມຜົ້ງສາລີ                                                                                                ຂ່ ຳ ນັບຮັບຕ້ອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງຜົ້ງສາລີຢ່າງສຸດໃຈ !

ພູຟ້າ ພູເຂົາສັກສິດ ຕຳນານເຄືອເຂົາຫຼວງ

ພູຟ້າ ພູເຂົາສັກສິດ ຕຳນານເຄືອເຂົາຫຼວງ

     ພູຟ້າເປັນໜ່ວຍພູທີ່ສັກສິດ ແລະ ເປັນທີ່ສັກກາລະບູຊາຂອງຊາວແຂວງຜົ້ງສາລີ. ພູຟ້າ ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອຂອງເທດສະບານເມືອງຜົ້ງສາລີ. ມີຄວາມສູງ 1640 ແມັດ ທຽບຈາກລະດັບໜ້ານ້ຳທະເລ ຊຶ່ງເປັນໜ່ວຍພູທີ່ສູງກວ່າໝູ່ໃນບັນດາພູທີ່ຢູ່ເຂດໃກ້ຄຽງບໍລິເວນແຫ່ງນີ້.  ພູຟ້າກວມເອົາເນື້ອທີ່ທັງໝົດ ປະມານ 200 ເຮັກຕາ, ປົກຄຸມໄປດ້ວຍ

ປ່າໄມ້ດົງໃຫຍ່ທີ່ດົກໜາ, ຂຽວງາມຕະຫຼອດປີ, ເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສັດປ່ານາໆຊະນິດ, ມີເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ມີຄ່າ, ມີຕົ້ນຢາພື້ນເມືອງທີ່ໃຫ້ປະໂຫຍດຫຼາຍໆຊະນິດ ທີ່ປະຊາຊົນຊາວເມືອງເຄີຍໃຊ້ເປັນຢາປີ່ນປົວພະຍາດຕ່າງໆ.  

      ເມື່ອກ່ອນພູຟ້າແຫ່ງນີ້ເປັນບ່ອນອາໄສຂອງສັດປ່ານາໆຊະນິດເຊັ່ນ: ເສືອ, ຊ້າງ, ແຮດ, ກະທິງ, ກວາງ, ຟານ, ລີງ, ທະນີ, ນົກຍຸງ ແລະ ສັດເລືອຄານຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ແຕ່ມາເຖິງປະຈຸບັນ ຍ້ອນຊາວເມືອງໄດ້ມາຕັ້ງຖີ່ນຖານ ບ້ານຊ່ອງ ຢູ່ໃກ້ບໍລິເວນແຫ່ງນີ້ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ບັນດາສັດເຫົ່ຼານັ້ນ ຈຳຕ້ອງຍ້າຍຖິ່ນຖານໄປດຳລົງຊີວິດຢູ່ບ່ອນໃໝ່. ປະຈຸບັນພວກເຮົາຍັງຄົງເຫັນບັນດາສັດປ່າຊະນິດຕ່າງໆ ຈຳນວນໜື່ງທີ່ຍັງດຳລົງຊີວິດຢູ່ພູຟ້າແຫ່ງນີ້ເຊັ່ນ: ຟານ, ຟານໄກ້, ໝູປ່າ, ເຫງັນ, ລີງລົມ, ໄກ່ປ່າ, ນົກ, ນົກຂວາ, ກະຮອກ ກະແຕ, ງູ ແລະ ບັນດາສັດເລືອຄານອີກຈຳນວນໜື່ງ. ນອກນີ້ຍັງມີບັນດາແມງໄມ້ຊະນິຕ່າງໆ ທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ແຖບນີ້ ເຊັ່ນ: ແມງໄມ້ປີກແຂງຊະນິດຕ່າງໆ, ແມງກະເບື້ອ, ແມງມູມ, ແມງຄັບ, ແມງຄາມ, ແມງກອກ...... ເຊີ່ງສ້າງສີສັນ ແລະ ປະດັບຄວາມງາມແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຫຼ່ງນີ້ ໃຫ້ເປັນທີ່ໜ້າທ່ຽວຊົມ.

     ທີ່ມາຂອງການຕັ້ງຊື່  “ ພູຟ້າ “ ຄວາມໝາຍທີ ໜື່ງ: ອີງຕາມຕຳນານ ນິທານພື້ນບ້ານ ກ່າວຂານກັນມາວ່າ:  ປາງກ່ອນກີ້ຢູ່ເທິງຈອມພູສູງແຫ່ງນີ້ ຍັງມີເຄືອເຂົາໃຫຍ່ຕົ້ນໜື່ງ ຊື່ວ່າ: ເຄືອເຂົາຫຼວງ. ເຄືອເຂົາດັ່ງກ່າວມີອາຍຸຫຼາຍພັນປີ ແລະ ໄດ້ນັບມື້ນັບປົ່ງຍອດອອກໃບສູງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຍອດຂອງເຄືອເຂົາຫຼວງດັ່ງກ່າວ ເລືອຂຶ້ນໄປເຖິງເມືອງພະຍາແຖນແຫ່ງໜຶ່ງ ທີ່ຢູ່ບົນສະຫວັນຊັ້ນຟ້າ, ເຄືອເຂົາຫຼວງນີ້ໄດ້ເລືອເຂົ້າໄປເຖິງພະລາດສະວັງຂອງພະຍາແຖນ, ພະຍາແຖນເລີຍໄດ້ສັ່ງໃຫ້ບັນດາເສນາອາມາດໃຊ້ມີດຕັດຍອດຂອງເຄືອເຂົາຫຼວງນັ້ນຖິ້ມ, ແຕ່ປະກົດວ່າຍິ່ງຕັດຍອດເຄືອເຂົາກໍ່ ຍິ່ງປົ່ງຍອດອອກໄວຂີຶ້ນເລື້ອຍໆ  ພະຍາແຖນເກີດມີການສົງໄສວ່າ ເຄືອດັ່ງກ່າວແມ່ນມາຈາກໃສ ເຫດໃດຈີ່ງມາຮອດເມືອງພະຍາແຖນຂອງຕົນ. ມີມື້ໜິ່ງ ພະຍາແຖນຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈຊອກຫາທີ່ມາຂອງຕົ້ນເຄືອເຂົາຕົ້ນນີ້. ພະຍາແຖນນຳພາເສນາບໍລິວານຕິດຕາມມານຳຈຳນວນໜຶ່ງ ແລ້ວພ້ອມກັນເລີ່ມຕົ້ນ ຕາມຈາກຍອດຂອງເຄືອເຂົາຫຼວງເພື່ອຊອກຫາຕົ້ນຂອງມັນ. ພວກເຂົາໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍມື້ຫຼາຍຄືນ ຈຶ່ງສາມາດລົງມາພົບເຫັນຕົ້ນຂອງເຄືອເຂົາຫຼວງ. ປະກົດວ່າຕົ້ນເຄືອເຂົາຫຼວງຕົ້ນນີ້ ມີຕົ້ນກຳ່ເນີດຈາກພູສູງແຫ່ງໜຶ່ງໃນເມືອງມະນຸດມະນາ. ເມື່ອຮູ້ທີ່ມາຂອງເຄືອເຂົານີ້ແລ້ວ ພະຍາແຖນກໍ່ສຸດທີ່ດີອົກຊື່ນໃຈ ທີ່ໄດ້ມາພົບຕົ້ນເຄືອເຂົາຫຼວງຢູ່ເມືອງມະນຸດແຫ່ງນີ້. ຈາກນັ້ນພະຍາແຖນພ້ອມດ້ວຍບໍລິວານກໍ່ໄດ້ພາກັນກັບຄືນສູ່ເມືອງຟ້າສະຫວັນ ແລ້ວໄດ້ປະກາດໃຫ້ຊາວເມືອງພະຍາແຖນຮູ້ຈັກ ເຖິງທີ່ມາຂອງຕົ້ນເຄືອເຂົາຫຼວງ ແລະ ໄດ້ເລົ່າເລື່ອງຕ່າງໆໃນເລື່ອງທີ່ຕົນເອງເຫັນບັນດາມະນຸດທີ່ດຳລົງຊີວິດ ຢູ່ເຂດໃກ້ຄຽງພູສູງໜ່ວຍນີ້. ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາຊາວເມືອງພະຍາແຖນທັງຫຼາຍ ໄດ້ພາກັນລົງມາທ່ຽວທີ່ເມືອງມະນຸດມະນາ ເພື່ອລົງມາເບີ່ງການດຳລົງຊີວິດຂອງມະນຸດ ໃນໂລກເບື້ອງລຸ່ມດ້ວຍການໃຊ້ເຄືອເຂົາຫຼວງເປັນຂັ້ນໃດ. ໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນລູກສາວຂອງພະຍາແຖນ ຊື່ ນາງກິນນາລີ ກໍ່ເຄີຍລົງມາທ່ຽວຫຼີ້ນ ບໍລິເວນພູສູງແຫ່ງນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ. ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ບໍລິເວນພູສູງແຫ່ງນີ້ກໍ່ ຍັງມີໜອງນ້ຳໃຫຍ່ ແຫ່ງໜຶ່ງ ທີ່ນາງກິນນາລີ ເຄີຍລົງມາອາບນ້ຳໃນເວລາແດດຮ້ອນ. ຈາກນິທານພື້ນບ້ານດັ່ງກ່າວ ພູສູງໜ່ວຍນີ້ສາມາດເປັນເສັ້ນທາງຂື້ນສູ່ເມືອງສະຫວັນຊັ້ນຟ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ຊາວບ້ານຈີ່ງໃສ່ຊື່ພູໜ່ວຍນີ້ວ່າ ພູຟ້າ.

     ອີງຕາມເລື່ອງນິທານດັ່ງກ່າວ ໜອງນ້ຳໃຫຍ່ທີ່ກ່າວໃນນິທານນັ້ນ ຍັງປະກົດມີຢູ່ ທີ່ຫຼັກຫ້າ ຊຶ່ງຊາວບ້ານເຄີຍເອີ້ນໜອງນີ້ວ່າ ໜອງກິນນາລີ ຈົນມາເຖີງປະຈຸບັນ.

     ຄວາມໝາຍທີສອງ: ອີງຕາມ ພູມສັນຖານຂອງພູມມີປະເທດ ພວກເຮົາສາມາດສັງເກດເຫັນວ່າບໍລິເວນແຫ່ງນີ້ເປັນເຂດພູຜານ້ອຍໃຫຍ່ຫຼາຍໜ່ວຍສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ ແຕ່ພໍສັງເກດແລ້ວພູໜ່ວຍນີ້ ເປັນໜ່ວຍພູທີ່ສູງກວ່າໝູ່ໃນບັນດາໜ່ວຍພູທີ່ຕັ້ງຢູ່ແຖບນີ້.  ຄົງເປັນຍ້ອນວ່າພູໜ່ວຍນີ້ສູງ ຊາວບ້ານໃນແຖບນີ້ ໃນເມື່ອກ່ອນຈຶ່ງຕັ້ງຊື່ພູໜ່ວຍນີ້ວ່າ:  ພູຟ້າ ແລະ ເອີ້ນກັນມາຈົນເຖິງປະຈຸບັນ. ສ່ວນນິທານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວ ກັບພູຟ້າ ຍັງມີຫຼາຍເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ໃນສະໄໝຕໍ່ສູ້ຕ້ານກັບພວກລ່າເມືອງຂຶ້ນຝຼັ່ງ ແລະ ອາເມລິກາ, ພູຟ້າແຫ່ງນີ້ໄດ້ໃຊ້ເປັນປ້ອມເຂດທີ່ໝັ້ນ ຂອງອ້າຍນ້ອງກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ຕ້ານສັດຕູ ຜູ້ໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນຈົນໄດ້ຮັບໄຊຊນະ ແລະ ປົດປ່ວຍປະເທດຊາດ ອອກຈາກແອກປົກຄອງຂອງພວກສັດຕູ ແລະ ປະກາດເປັນປະເທດ ສປປ ລາວ ຈົນເຖິງທຸກວັນນີ້.

 ພະທາດ ມີ່ງຂັວນ ພູຟ້າ: ພະທາດ ມິ່ງຂວັນພູຟ້າ ສ້າງເມື່ອວັນທີ 22 ພະຈິກ 2004 ແລະ ສຳເລັດເມື່ອວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 2005. ພະທາດນີ້ ມີຄວາມຍາວ  15 ແມັດ, ຄວາມກວ້າງ  15 ແມັດ ແລະ ຄວາມສູງ  15 ແມັດ. ເປັນພະທາດ ທີ່ໃຫ່ຍທີ່ສຸດທີ່ໄດ້ສ້າງໄວ້ເທິງຈອມພູຟ້າ. ພະທາດມິ່ງຂວັນພູຟ້າ ເປັນມິ່ງຂວັນຂອງຊາວປະຊາແຂວງຜົ້ງສາລີ, ເປັນທີ່ສັກກາລະບູຊາຂອງຊາວພຸດທັງຫຼາຍ. ທຸກໆປີເມື່ອຄົບຮອບວັນບຸນສະເຫຼີມສະຫຼອງ ພະທາດມິ່ງຂວັພູຟ້າ ( ຊ່ວງໄລຍະວັນທີ 3 -5 ພຶດສະພາ ຂອງທຸກໆປີ)  ຊາວປະຊາແຂວງຜົ້ງສາລີ ຈະພ້ອມກັນມາທຳບຸນ ໄຫວ້ພະທາດພູຟ້າ ເພື່ອຂໍພອນຂໍໂຊກມາໃຫ້ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ. ໃນນີ້ ຄົບຮອບທຸກໆ 04 ປີ ຊາວປາຊາເມືອງຜົ້ງສາລີ ພ້ອມດ້ວຍ ທາງການນຳແຂວງ ແລະ ພະສົງອົງຄະເຈົ້າ ຈະມີການຈັດສະເຫີຼມສະຫຼອງ ບຸນໃຫຍ່ຄັ້ງໜື່ງ ດ້ວຍການທຳບຸນຕັກບາດຍາດນ້ຳຕາມຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊາວພຸດຂອງພວກເຮົາ ນະທີ່ພະທາດແຫ່ງນີ້. ພາຍຫຼັງເສັດສີ້ນການທຳບຸນຕັກບາດແລ້ວ ຊາວປະຊາທັງຫຼາຍຈະພ້ອມກັນກິນ ດື່ມຟ້ອນລຳ, ມ່ວນຊື່ນສາມັກຄີກັນ ແລະ ອວຍພອນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຕະຫຼອດວັນ ນະທີ່ພູຟ້າແຫ່ງນີ້.

     ໃນແຕ່ລະປີ ນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ມາທ່ອງທ່ຽວແຂວງຜົ້ງສາລີ  ໄດ້ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວຊົມແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວພູຟ້າ ແລະ ມາກາບໄຫວ້ພະທາດມິ່ງຂວັພູຟ້າ ນັບຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານກໍ່ແມ່ນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ໄດ້ມີໂອກາດດີ ໄດ້ມາຮອດມາເຖິງຜົ້ງສາລີ ຂໍໃຫ້ທ່ານ ຖືໂອກາດນີ້ຂຶ້ນເມືອກາບໄຫວ້ພະທາດພູຟ້າ ເພື່ອຂໍພອນຂໍໂຊກ ແລ້ວສິ່ງດີໆ ຈະເຂົ້າມາຢູ່ນຳຕົວຂອງທ່ານຕະຫຼອດໄປ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: WalkerTrail

ຂ່າວໃໝ່

ວິດີໂອ

ເຊື່ອມຕໍ່ເວບໄຊ້ທ

ເລກໂທ ສຸກເສີນ

ແຈ້ງໄຟໄໝ້:   1190
ຕຳຫຼວດ:       1191
ລົດໂຮງໝໍ:    1195
ໄຟຟ້າ:          1199
ນໍ້າປະປາ:      1169

ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ:

339490
ມື້ນີ້ມື້ນີ້26
ມື້ວານນີ້ມື້ວານນີ້247
ອາທິດນີ້ອາທິດນີ້716
ເດືອນນີ້ເດືອນນີ້1503
ທັງໝົດທັງໝົດ339490

ກິດຈະກຳ